Złota szkółka piłkarska GOS

Szkółka piłkarska GOS otrzymała Złoty Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. 12 grudnia dyrektor Sławomir Gruchała odebrał certyfikat w Poznaniu. Koźmińska szkółka znalazła się w gronie 116 złotych szkółek piłkarskich, wysoko ocenionych przez PZPN.

Koźmińska szkółka GOS otrzymała złoty certyfikat na lata 2019/2020 i 2020/2021. Aby uzyskać to wyróżnienie trzeba było spełnić liczne kryteria narzucone przez PZPN m.in: w zakresie bazy sportowej, liczby drużyn, kwalifikacji trenerów, sprzętu treningowego i meczowego oraz organizacji szkółki. Nasza szkółka była dwukrotnie kontrolowana przez PZPN w zakresie spełniania kryteriów programu.

Udało się i koźmińska akademia piłkarska, która obecnie kształci 250 młodych piłkarzy, uzyskała złoto. W Wielkopolsce, złote certyfikaty otrzymało w sumie 16 szkółek piłkarskich.

To dla nas duży sukces, że udało się spełnić wymogi PZPN. To wyróżnienie dowodzi, że w dobrym kierunku rozwija się nasza szkółka, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym – komentuje Sławomir Gruchała, dyrektor GOS.

ZS2

Program Certyfikacji PZPN to innowacyjny projekt mający za zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. W jego pierwszej edycji do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197 formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymagania formalno-prawne spełniły 694 podmioty i to właśnie im na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich zostały przyznane certyfikaty, które obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 roku.

Przyznanie szkółce piłkarskiej certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek, będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania piłkarskich umiejętności.

ZS1

Tekst: A Flejsierowicz i strona PZPN