ZAWODY PŁYWACKIE NA KOŹMIŃSKIM BASENIE

Summer Swimming Lesson Instagram StoryRegulamin „Zawodów Pływackich”

Lato 2023

1. Organizatorem „Zawodów Pływackich” w sezonie Lato 2023, jest Gminny Ośrodek Sportu
w Koźminie Wlkp.

2. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Urodzonych w rocznikach od 2008 do 2015, o dobrych umiejętnościach pływackich, będących w stanie przepłynąć samodzielnie dystans 50 m, za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna. (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – POBIERZ ZGODĘ TUTAJ

3. Koszt udziału:
Udział w zawodach jest bezpłatny,

4. Zawody odbędą się na terenie Miejskiej Pływalni przy ul. Pleszewskiej, w dniach
17-18-19.07.2023 r w godzinach 10:00-11:30.

5. Zgłoszenia przyjmowane będą w kasie Pływalni Miejskiej przy ul. Pleszewskiej
w godzinach pracy basenu (10:00 -19:00).
UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń – limit uczestników 16 osób w każdej kategorii wiekowej .

6. Planowane terminy zawodów: :

* poniedziałek 17.07.2023 – dziewczęta chłopcy z roczników 2013,2014,2015,
* wtorek 18.07.2023 – dziewczęta, chłopcy z roczników 2010,2011,2012,
* środa 19.07.2023 – dziewczęta, chłopcy z roczników 2008,2009,
(z przyczyn organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie)

7. Niepełnoletniemu Uczestnikowi towarzyszy jeden rodzic/prawny opiekun, który przekazuje dziecko pod opiekę organizatora oraz odbiera je po zakończonych zawodach.

8. Po zakończonych zawodach uczestnik oraz osoba towarzysząca opuszczają teren pływalni. Powrót na pływalnię możliwy jest po wykupieniu biletu wstępu na basen.

9. Nagrody:
* każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
* nagradzane będą pierwsze trzy miejsca – medal

ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.