ZAMKNIĘTE MISTRZOSTWA KOŹMINA WLKP. W TENISIE STOŁOWYM

PLAKAT

REGULAMIN
ZAMKNIĘTYCH MISTRZOSTW KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
20.11.2021


1. Cel imprezy:
– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
– podniesienie umiejętności zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu
– wyłonienie mistrzów w poszczególnych grupach wiekowych
2. Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dniu 20.11.2021 r (sobota), w sala gimnastyczna ul. Poznańska w Koźminie Wielkopolskim. godz. 10:00
– zapisy w dniu zawodów od godz. 9:15 – 9:45
3. Organizatorzy:
– Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
4. Uczestnicy zawodów:
– w zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy bez względu na przynależność klubową i bez względu na udział w rozgrywkach OZTS i PZTS
– prawo startu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
– zawodnicy winni zgłosić swój udział w dniu zawodów i okazać dowód tożsamości (legitymację lub dowód osobisty).
– uczestnicy turnieju we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem i diet
5. Podział na kategorie:
kat. I – dziewczęta – rocznik 2012 i młodsze
kat. II – dziewczęta – rocznik 2009 – 2011
kat. III – dziewczęta – rocznik 2006 – 2008
kat. IV – seniorki – rocznik 2005 i starsze
kat. V – chłopcy – rocznik 2012 i młodsi
kat. VI – chłopcy – rocznik 2009 – 2011
kat. VII – chłopcy – rocznik 2006 – 2008
kat. VIII – juniorzy – rocznik 2001 – 2005
kat. IX – seniorzy – rocznik 1976 – 2000
kat. X – oldboye – rocznik 1962 – 1975
kat. XI – weterani-rocznik 1961 i starsi
6. Nagrody:
– za zajęcie miejsc I – III przewidywane są medale
7. Uwagi końcowe:
– system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach
– mecze rozgrywane do 2 wygranych setów do 11 punktów
– zawodników obowiązuje sprzęt, strój sportowy, buty z jasnym spodem
– turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZTS
– wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
– we wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione bez opieki oraz ewentualne kontuzje
– każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę (bez dodatkowego oświadczenia) na wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska w komunikacie imprezy oraz stronie internetowej GOS