ZAMKNIĘTE MISTRZOSTWA KOŹMINA WLKP. W TENISIE STOŁOWYM

plakat_ping_pong 2018

REGULAMIN
ZAMKNIĘTYCH MISTRZOSTW KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
27.01.2018

 

 1. Cel imprezy:
  – popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
  – podniesienie umiejętności zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu
  – wyłonienie mistrzów w poszczególnych grupach wiekowych
 2. Termin i miejsce:
  – zawody zostaną rozegrane w dniu 27.01.2018 r (sobota), w Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907, ul. Glinki 11 w Koźminie Wielkopolskim. godz. 10:00
  – zapisy w dniu zawodów od godz. 9:15 – 9:45
 3. Organizatorzy:
  – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
  – Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim
 4. Uczestnicy zawodów:
  – w zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy bez względu na przynależność klubową
  i bez względu na udział w rozgrywkach OZTS i PZTS
  – prawo startu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
  – zawodnicy winni zgłosić swój udział w dniu zawodów i okazać dowód tożsamości (legitymację lub dowód osobisty).
  – uczestnicy turnieju we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem i diet
 5. Podział na kategorie:
  kat. I – dziewczęta – rocznik 2008 i młodsze
  kat. II – dziewczęta – rocznik 2005 – 2007
  kat. III – dziewczęta – rocznik 2002 – 2004
  kat. IV – seniorki – rocznik 2001 i starsze

kat. V – chłopcy – rocznik 2008 i młodsi
kat. VI – chłopcy – rocznik 2005 – 2007
kat. VII – chłopcy – rocznik 2002 – 2004
kat. VIII – juniorzy – rocznik 1997 – 2001
kat. IX – seniorzy – rocznik 1972 – 1996
kat. X – oldboye – rocznik 1971 – 1958
kat. XI – weterani-rocznik 1957 i starsi

 1. Nagrody:
  – za zajęcie miejsc I – III przewidywane są puchary
 2. Uwagi końcowe:
  – system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach
  – mecze rozgrywane do 2 wygranych setów do 11 punktów
  – zawodników obowiązuje sprzęt, strój sportowy, buty z jasnym spodem
  – turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZTS
  – wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
  – we wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator
  – organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione bez opieki oraz ewentualne kontuzje
  – każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę (bez dodatkowego oświadczenia) na wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska w komunikacie imprezy oraz stronie internetowej GOS