VII Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Koźmina Wielkopolskiego w halowej piłce nożnej

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.
zaprasza do udziału
w VII Otwartych Amatorskich Mistrzostwach Koźmina Wlkp. w halowej piłce nożnej.
Zawody zostaną rozegrane w dn. 16 stycznia 2016r godz. 9:00
w hali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 8 stycznia 2016 r
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin
VII Otwartych Amatorskich Mistrzostw Koźmina Wielkopolskiego
w halowej piłce nożnej

Koźmin Wlkp., 16.01.2016r

I. Cel:
– popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku MiG Koźmin Wlkp.
– halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
– wyłonienie mistrza w halowej piłce nożnej

II. Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dn. 16.01.2016r (szczegółowy godzinowy program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn), w sali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka

III. Uczestnictwo:
w zawodach mogą uczestniczyć:
* zawodnicy KHLPN – sezon 2015/2016
* zawodnicy urodzeni w 2000 r i starsi
* zawodnicy niezrzeszeni w klubach OZPN, WZPN, PZPN. W przypadku udziału zawodnika zrzeszonego bezwzględna dyskwalifikacja danej drużyny!
* w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
* drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników (5 grających + 5 rezerwowych)
* drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowych o jasnym spodzie, zakaz gry
w śniegówkach.
* warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny w terminie do 8 stycznia 2016 r
w GOS-ie tel. 62 7210917 oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 100zł. od drużyny. Wpisowe należy wpłacić w GOS w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21

* w ramach wpisowego organizator zapewnia napoje chłodzące
* o przyjęciu do rozgrywek decyduje dopełnienie formalności: wpłata wpisowego i zwrot uzupełnionej listy zgłoszeniowej w terminie do 8.01.2016r.

IV. System rozgrywek:
– grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

V. Organizatorzy:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim

VI. Nagrody :
– za zajęcie miejsc I – III zostaną przyznane puchary, medale
– organizator może przyznać dodatkowe nagrody

VII. Uwagi końcowe:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie
– wpisanie zawodnika na listę zgłoszeniową jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody (bez zobowiązań i kompensaty) na publikację , pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach

zapraszamy do udziału

LISTA ZGŁOSZENIOWA