UMIEM PŁYWAĆ

Zakończył się program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2016. Był on adresowany do uczniów klas II szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Program zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Głównym celem projektu: było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
W zajęciach, które odbywały się na krytej pływalni w Pleszewie, uczestniczyło ponad 200 uczniów naszej gminy. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Organizatorem projektu był Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach nieodpłatnie. Program został dofinansowany z budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.