TURNIEJ SOŁECTW I RAD OSIEDLOWYCH

W NIEDZIELĘ 2 CZERWCA 2019R O GODZ. 11:30
NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 21
ODBĘDZIE SIĘ TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PLAN TURNIEJU

„Szybciej, celniej, mocniej – współzawodnictwo sportowe mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski”

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6-cio osobowych

02.06.2019

GRUPA „A-5” i „B-5”
BOISKA TRAWIASTE

CZAS GRY 1×10 MINUT

NR
MECZU

PARA

BOISKO

DRUŻYNY

WYNIK

1

A1-A2

1

BORZĘCICZKI – MOKRONOS

:

A3-A4

2

NOWA OBRA – POGORZAŁKI WIELKIE

:

2

B1-B2

1

CZARNY SAD – KOŹMIN WLKP. OS NR 2

:

B3-B4

2

BORZĘCICE – WROTKÓW

:

3

A1-A5

1

BORZĘCICZKI – ORLA

:

A2-A3

2

MOKRONOS – NOWA OBRA

:

4

B1-B5

1

CZARNY SAD – KOŹMIN WLKP. OS NR 1

:

B2-B3

2

KOŹMIN WLKP. OS NR 2BORZĘCICE

:

5

A4-A5

1

POGORZAŁKI WIELKIE – ORLA

:

A1-A3

2

BORZĘCICZKI – NOWA OBRA

:

6

B4-B5

1

WROTKÓWKOŹMIN WLKP. OS NR 1

:

B1-B3

2

CZARNY SADBORZĘCICE

:

7

A1-A4

1

BORZĘCICZKI – POGORZAŁKI WIELKIE

:

A2-A5

2

MOKRONOS – ORLA

:

8

B1-B4

1

CZARNY SADWROTKÓW

:

B2-B5

2

KOŹMIN WLKP. OS NR 2KOŹMIN WLKP. OS NR 1

:

9

A2-A4

1

MOKRONOS – POGORZAŁKI WIELKIE

:

A3-A5

2

NOWA OBRA – ORLA

:

10

B2-B4

1

KOŹMIN WLKP. OS NR 2WROTKÓW

:

B3-B5

2

BORZĘCICEKOŹMIN WLKP. OS NR 1

:

GRUPA „C-4” i „D-4”
BOISKO ORLIK

CZAS GRY 1×10 MINUT

NR
MECZU

PARA

BOISKO

DRUŻYNY

WYNIK

1

C1-C2

ORLIK

WALERIANÓW – STARA OBRA

:

2

C3-C4

ORLIK

STANIEW – GAŁĄZKI

:

3

D1-D2

ORLIK

SAPIEŻYN – WAŁKÓW

:

4

D3-D4

ORLIK

KOŹMIN WLKP. OS. NR 3 – WYRĘBIN/GÓRECZKI

:

5

C1-C3

ORLIK

WALERIANÓW – STANIEW

:

6

C2-C4

ORLIK

STARA OBRA – GAŁĄZKI

:

7

D1-D3

ORLIK

SAPIEŻYN – KOŹMIN WLKP. OS. NR 3

:

8

D2-D4

ORLIK

WAŁKÓW – WYRĘBIN/GÓRECZKI

:

9

C1-C4

ORLIK

WALERIANÓW – GAŁĄZKI

:

10

C2-C3

ORLIK

STARA OBRA – STANIEW

:

11

D1-D4

ORLIK

SAPIEŻYN – WYRĘBIN/GÓRECZKI

:

12

D2-D3

ORLIK

WAŁKÓW – KOŹMIN WLKP. OS. NR 3

:

1/4 FINAŁU

NR
MECZU

PARA

BOISKO

DRUŻYNY

WYNIK

1

A-I–B-II

1

:

2

A-II-B-I

2

:

3

C-I-D-II

1

:

4

C-II-D-I

2

:

1/2 FINAŁU

NR
MECZU

PARA

DRUŻYNY

WYNIK

5

Zw 1-3
boisko 1

:

6

Zw 2-4
boisko 2

:

MECZ O III MIEJSCE

NR
MECZU

PARA

DRUŻYNY

WYNIK

7

Przegrani 5-6
boisko 1

:

FINAŁ

NR
MECZU

PARA

DRUŻYNY

WYNIK

8

zw 5-6
boisko 2

: