Turniej piłki nożnej OLDBOY i KOBIET

ZAPRASZAMY NA TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY ORAZ KOBIET

GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WLKP. ZAPRASZA NA Monaco Football League

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KOBIET

O PUCHAR DYREKTORA GOS

Koźmin Wlkp., 08.06.2019

– REGULAMIN –

 1. Cel:

  – popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci

  – halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku

  – wyłonienie najlepszej drużyny

  – uczczenie Dni Koźmina Wlkp. 2019

 2. Termin i miejsce:

  – zawody zostaną rozegrane w dniu 08.06.2019 godz. 10:00 (szczegółowy godzinny program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn),na boisku sportowym w Koźminie Wielkopolskim, ulica Floriańska 21
  odprawa techniczna kierowników drużyn w dniu zawodów godz. 9:30

 3. Uczestnictwo:

  – w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie legitymację szkolną lub kartę zawodnika,

  – w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2003 r i starsze,

  – drużyny składaja sie maksymalnie z 10 zawodników (5 grających + bramkarz + 4 rezerwowych),

  – drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowym

  – warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny wraz z podaniem imiennej listy zawodników w terminie do 05.06.2019r. w GOS-ie tel. 062 721-09-17i:

 4. System rozgrywek:

  – grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,

  – zgodnie z przepisami PZPN, zawody zostaną rozegrane piłką nr 4, zakaz gry wślizgiem, mur odległość 5 m., bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką, gra bez spalonych, auty wykonujema zza głowy,

  – pozostałe zasady zostaną omówione w dniu zawodów,

 5. Organizatorzy:

  – Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,

  – Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 6. Nagrody:

  – za zajęcie miejsc I – III zostaną przyznane puchary i medale,

 7. Uwagi końcowe:

  – ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,

  – zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie,

  – organizator nie odpowiada za ewentualne szkody oraz kontuzje zawodników,

Zapraszamy do udziału !

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY
Koźmin Wlkp.
09.06.2019

– REGULAMIN –

1. Cel:
– popularyzacja piłki nożnej w środowisku
– piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny
– uczczenie Dni Koźmina 2019

2.Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dniu 09 czerwca 2019 o godzinie 11:00, Stadion Miejski
w Koźminie Wielkopolskim, ul. Floriańska 21

3.Uczestnictwo:
– kadrę drużyny stanowić mogą zawodnicy niezrzeszeni w klubach OZPN, WZPN, PZPN w sezonie 2018/2019 (w przypadku udziału zawodnika zrzeszonego, bezwzględna dyskwalifikacja danej drużyny!), urodzeni w roczniku 1984 i starsi,
– w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
– drużyny składają się maksymalnie z 11 zawodników (5 grąjących w polu + bramkarz + 5 rezerwowych)
– drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowym (śniegówki)
– warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyn w terminie do 5 czerwca 2019 w GOS
tel. 62 7210917.
– organizator zapewnia napoje chłodzące
– o przyjęciu do rozgrywek decyduje dopełnienie formalności: wpłata wpisowego w wysokości 150 zł
i zwrot uzupełnionej listy zgłoszeniowej w terminie do
5 czerwca 2019 r.

4. System rozgrywek:
– grupowy w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

5.Organizatorzy:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

6. Nagrody:
– za zajęcie miejsc I-III zostaną przyznane puchary, medale
– organizator może przyznać dodatkowe nagrody

7. Uwagi końcowe:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie (brak przeciwwskazań do udziału z turnieju piłki nożnej)
wpisanie zawodnika na listę zgłoszeniową jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody (bez zobowiązań i kompensaty) na publikację , pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !