RUSZYŁY ZAPISY NA BIEG MAĆKA 2019

bieg maćka

LINK DO ZAPISÓW:  https://t2w.pl/zawody

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Maciej Bratborski
 2. Dyrektor Biegu – Sławomir Gruchała
 3. Sędzia główny – Janusz Baszczyński
 4. Punkt informacyjny – Lidia Ostojska
 5. Kierownik techniczny biegów szkolnych – Dariusz Maciejewski
 6. Sekretariat biegów szkolnych – Izabela Maciejewska,
 7. Komisja sędziowska – Andrzej Joachimiak, Janusz Baszczyński Arkadiusz Zmyślony, Leszek Zmyślony, Adam Włodarczyk, Justyna Rogowicz, Michał Wawrzyniak, Mateusz Baszczyński, Adam Kuzia,Marcin Kałowy
 8. Spiker – Robert Idkowiak
 9. Starter – Michał Wawrzyniak

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO
43 BIEG MAĆKA
KOŹMIN WLKP. 5.10.2019 r

 1. Cel imprezy:
  Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form wypoczynku.
  Upowszechnienie rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży
 2. Organizatorzy:
 • Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim
 • Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim

Współorganizatorzy:

 • Gminny Zespół Instytucji Kultury
 • Nauczyciele wychowania fizycznego szkół z terenu MiG Koźmin Wlkp.
 • OSP Koźmin Wlkp. – jednostki z terenu gminy
 • KP Koźmin Wlkp.
 • Koła Gospodyń Wiejskich
 • ZAZ Koźmin Wlkp.
 • Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu

3. Termin i miejsce:
Biegi odbędą się w dniu 5 października 2019 r. w Koźminie Wielkopolskim. Start biegów na dystansach 5 km i 10 km o godz. 12:30.

Start i meta – Kompleks sportowy w Koźminie Wlkp. przy ul. Floriańskiej 21

4. Trasa:
5 km – bieg uliczny
10 km – bieg uliczny (bieg główny)

5. Uczestnictwo
Każdy uczestnik winien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja). W biegach na dystansach 5 km i 10 km mogą uczestniczyć osoby urodzone w roku 2003 i starsze,

w takim przypadku winny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego – załącznik nr 1 .

Każdy uczestnik biegu głównego powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, oraz wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach – załącznik nr 3.

W kategorii osób niepełnosprawnych nie przewiduje się startu osób na wózkach inwalidzkich

6. Zgłoszenia

ZGŁOSZENIA DO BIEGU NA 5 km i 10 km TYLKO I WYŁĄCZNIE ON LINE na stronie internetowej: https://t2w.pl/zawody

Sekretariat Biegu czynny w dniu zawodów 10:00 – 11:30, kompleks sportowy ul. Floriańska 21
– warunkiem uczestnictwa w biegu na dystansie 5 km lub 10 km jest uiszczenie opłaty startowej

7. Opłata startowa (dotyczy tylko biegu na 5 km i 10 km) i jest uzależniona od daty zgłoszenia:
– do 06.08.2019 godz. 23:59 – 40 zł.
– 07.08.2019 – 31.08.2019 godz. 23:59 – 50 zł.
– 01.09.2019 – 20.09.2019 godz. 23:59 – 60 zł.
– w ramach wpisowego Organizator zapewnia pakiet startowy.
– organizator zapewnia 20 pakietów startowych dla osób zapisujących się w dniu biegu. Opłata w dniu biegu wynosi 70 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia tylko osobiście, nie ma możliwości aby jedna osoba zakupiła więcej niż jeden pakiet startowy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY JEST UZALEŻNIONA OD TERMINU WPŁYWÓW ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZATORA A NIE OD TERMINU ZGŁOSZENIA

DANE DO PRZELEWU:
GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
ul. FLORIAŃSKA 21
63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI
NR KONTA: 49 1020 2267 0000 4602 0097 5151
TYTUŁ WPŁATY: „UDZIAŁ W 43 BIEGU MAĆKA – (nazwisko i imię uczestnika)

8. KATEGORIE

BIEGI NA 5 KM i 10 KM ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
– KOBIETY
– MĘŻCZYŹNI
– NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANA MIESZKANKA MiG KOŹMIN WLKP.
– NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANY MIESZKANIEC MiG KOŹMIN WLKP.
– KOBIETY NIEPEŁNOSPRAWNE
– MĘŻCZYŹNI NIEPEŁNOSPRAWNI
– DRUŻYNOWO – Wynikiem drużyny będzie suma czterech najlepszych czasów, uzyskanych na danym dystansie przez członków drużyny.

 • Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona oddzielnie dla zawodników 5 km i 10 km.
 • Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny zarówno na 5 km jak i 10 km
 • Aby drużyna została sklasyfikowana – metę biegu musi osiągnąć minimum czterech członków drużyny. Drużyną może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp. Nie ma limitu członków drużyny.

Jak zapisać się do drużyny, bardzo prosto :

podczas rejestracji wypełnij pole „DRUŻYNA”, wskazane aby kapitan założył jako pierwszy jej nazwę , a potem każdy z jej członków wypełnia pole „DRUŻYNA” dokładnie tak samo jak kapitan. Proszę zwrócić uwagę na wielkość liter i znaki specjalne.

9. Nagrody
Bieg na 10 km
*
Nagrody rzeczowe w kategorii mężczyzn i kobiet – miejsca I – III
* Nagrody specjalne (nagrody rzeczowe)
– niepełnosprawni (w kategorii mężczyzn i kobiet) – 1 miejsce
– najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – miejsca I – III
– najwyżej sklasyfikowana mieszkanka Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski miejsca I – III

– KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – PUCHAR – miejsca I-III

Bieg na 5 km ( nagrody rzeczowe)
– w kategorii mężczyzn i kobiet – miejsca I – III
– najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – miejsca I – III

– najwyżej sklasyfikowana mieszkanka Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – miejsca I – III
– niepełnosprawni (w kategorii mężczyzn i kobiet) – 1 miejsce
– KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – PUCHAR – miejsca I-III

– NAJSTARSZY UCZESTNIK BIEGU – SPOŚRÓD STARTUJĄCYCH NA DYSTANSACH 5 KM I 10 KM.

Spośród wszystkich uczestników biegu na 5 km i 10 km zostaną rozlosowane dodatkowo nagrody rzeczowe. Odbiór nagrody osobiście. Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się po trzykrotnym wywołaniu losowanie zostanie powtórzone.
Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.

10. Postanowienia końcowe
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– organizator nie odpowiada za ewentualne kontuzje, straty wynikłe podczas imprezy
– osoby wpisane na listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w bazach danych organizatorów imprezy w celach organizacyjnych i marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejsca zamieszkania zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

UWAGA !!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE