TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2022

 

M

SOŁECTWO /OSIEDLE

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
(MARZEC)

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
(KWIECIEŃ)

ZIMOWA SPARTAKIADA

LETNIA SPARTAKIADA

I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

II TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

SUMA PUNKTÓW

1 KOŹMIN WLKP. os. nr 3
56  75 100       231
2 STARA OBRA 58  80 90       228
3 POGORZAŁKI WIELKIE
60  70 95       225
4 KOŹMIN WLKP. os. nr 3 80  58 78       216
5 STANIEW  58 60
80       198
6 MOKRONOS 56 58
78       192
7 BORZĘCICZKI
 58 78       136
8 KOŹMIN WLKP. os. nr 2
 56  — 76       132
9 NOWA OBRA  —   76       76
10  BORZĘCICE  75    —        75
11  GÓRECZKI  70    —        70
12  WALERIANÓW  58    —        58
13  WYRĘBIN  56    —        56
14  ORLA  — 56
 —        56
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21