TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2018 r

 

MIEJSCE

SOŁECTWO /OSIEDLE

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

ZIMOWA SPARTAKIADA

LETNIA SPARTAKIADA

I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

II TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

SUMA PUNKTÓW

1/2

 STANIEW 185    190        375

1/2

 WAŁKÓW  180   195        375

3

POGORZAŁKI WIELKIE 172 200 372

4

 KOŹMIN WLKP. os. nr 3  200    169        369

5

 BORZĘCICZKI  195    151        346

6

 KOŹMIN WLKP. os> nr 1  190    154        344

7

 CZARNY SAD  166    175        341

8

 ORLA  154    180        334

9/10

 STARA OBRA  160    157        317

9/10

NOWA OBRA 169 148 317

11

 WYRĘBIN  151    163        314

12

 MOKRONOS  148    160        308

13

 GAŁĄZKI  –    185        185

14

WROTKÓW  175    –        175

15

JÓZEFÓW    172        172

16

 BIAŁY DWÓR  –    166        166

17

 BORZĘCICE  163    –        163

18

 WALERIANÓW  157    –        157