TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2017 r

MIEJSCE SOŁECTWO /OSIEDLE TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ZIMOWA SPARTAKIADA LETNIA SPARTAKIADA I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
SUMA PUNKTÓW
1 STARA OBRA 44 47  47  45 183
2 MOKRONOS 43 44  50  37 174
3 KOŹMIN WLKP. os. nr 3 39 45  38  47 169
4 STANIEW
38 43  45  37 163
5 POGORZAŁKI WIELKIE
41 38  42  41,5 162,5
6 BIAŁY DWÓR 35 42  40  41,5 158,5
7 BORZĘCICZKI
35 39  39  37 150
8 JÓZEFÓW
35 50  43  — 128
9 WAŁKÓW 42 40  —  41,5 123,5
10 ORLA 36 37  41  — 114
11 CZARNY SAD 35 36  —  41,5 112,5
12 KOŹMIN WLKP. os. nr 1 47  —  50 97
13 WROTKÓW
50  —  44 94
14 GAŁĄZKI 41  44  — 85
15 WYRĘBIN 45  —  37 82
16 WALERIANÓW 40  —  37 77
17 NOWA OBRA 37  —  — 37