TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2019 r

 

MIEJSCE

SOŁECTWO /OSIEDLE

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

ZIMOWA SPARTAKIADA

LETNIA SPARTAKIADA

I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

II TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

SUMA PUNKTÓW

1 Koźmin Wlkp. os. nr 3 200  175 190  175 200  200 1140
2 Stara Obra
166 195
195  190  185 174
1105
3 Pogorzałki Wielkie
174  180 200  200 174  166 1094
4 Walerianów 158,5  200 163 195 161,5 195 1073
5 Staniew 158,5  190 180 185  174 157 1044,5
6 Koźmin Wlkp. os. nr 1 195  169 151  148  190  174 1027
7 Orla 158,5  185 169  169  149,5  174 1004,5
8 Mokronos 158 172
166 167  161,5  185 1000
9 Wyrębin 158  — 157  166  174  174 856
10 Borzęciczki 174  — 172 180  140,5  163 829,5
11 Nowa Obra
174  —  151  174  190 689
12 Wrotków 190  —  — 161,5  154 505,5
13 Gałązki  — 175  163 149,5
487,5
14 Góreczki  —  154  174  151 479
15 Koźmin Wlkp. os. nr 2  —  145  140,5  148 433,5
16 Borzęcice 174  —  —  195  — 369
17 Skałów  — 185 172 357
18 Wałków  — 160  161,5  — 321,5
19  Czarny Sad
 —  — 154
 —  149,5  — 303,5
20 Sapieżyn  — 149,5 160 309,5
21  Serafinów  —  —  160  —  —  — 160