TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2019 r

 

MIEJSCE

SOŁECTWO /OSIEDLE

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

ZIMOWA SPARTAKIADA

LETNIA SPARTAKIADA

I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

II TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

SUMA PUNKTÓW

1 Koźmin Wlkp. os. nr 3 200   190  175 200  200 965
2 Pogorzałki Wielkie 174   200  200  174 166
914
3 Stara Obra 166   195  190 185  174 910
4 Walerianów 158,5 163 195 161,5  195 873
5 Koźmin Wlkp. os. nr 1 195   151  148  190  174 858
6 Wyrębin 185   157  166  174  174 856
7 Staniew 158,5 180  185  174  157 854,5
8 Borzęcicki 174 172 180  140,5  163 829,5
9 Mokronos 158 166  167  161,5  185 828
10 Orla 158,5 169 169  149,5  174 819,5
11 Nowa Obra
174  151  174  190 689
12 Wrotków 190  — 161,5  154 505,5
13 Gałązki 175  163 149,5
487,5
14 Góreczki  154  174  151 479
15 Koźmin Wlkp. os. nr 2  145  140,5  148 433,5
16 Borzęcice 174  —  195  — 369
17 Skałów 185 172 357
18 Wałków 160  161,5   321,5
19  Czarny Sad
 —   154
 —  149,5   303,5
20 Sapieżyn 149,5 160 309,5
21  Serafinów  —    160  —  —   160