TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2017 r

MIEJSCE SOŁECTWO /OSIEDLE TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ZIMOWA SPARTAKIADA LETNIA SPARTAKIADA I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
II TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
SUMA PUNKTÓW
1 STARA OBRA 44 47  47  45 43 226
2 MOKRONOS 43 44  50  37 40 214
3 KOŹMIN WLKP. os. nr 3 39 45  38  47 45 214
4 STANIEW
38 43  45  37 47 210
5 POGORZAŁKI WIELKIE
41 38  42  41,5 42 204,5
6 BIAŁY DWÓR 35 42  40  41,5 36 194,5
7 BORZĘCICZKI
35 39  39  37 39 189
8 WAŁKÓW
42 40  —  41,5 44 167,5
9 ORLA 36 37  41  — 35 149
10 KOŹMIN WLKP. os. nr 1 47  —  50 50 147
11 WROTKÓW
50  —  44 37 131
12 JÓZEFÓW
35 50  43  — 128
13 WYRĘBIN
45  —  37 38 120
14 WALERIANÓW 40  —  37 41 118
15 CZARNY SAD 35 36  —  41,5 112,5
16 GAŁĄZKI 41  44  — 85
17 NOWA OBRA 37  —  — 37