TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2018 r

 

MIEJSCE

SOŁECTWO /OSIEDLE

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

ZIMOWA SPARTAKIADA

LETNIA SPARTAKIADA

I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

II TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ

SUMA PUNKTÓW

1 STANIEW 185  185 190 185 190 200 1135
2 POGORZAŁKI WIELKIE
172 175
200 200 157 160 1064
3 STARA OBRA
160 195
157 195 166 160 1033
4 BORZĘCICZKI
195  180 151 173,5 154 174 1027,5
5 ORLA 154  190 180 157 160 160 1001
6 WAŁKÓW
180
195 166 175 174 890
7 MOKRONOS 148 200
160 170,5 190 868,5
8 WYRĘBIN
151  – 163 190 163 185 852
9 CZARNY SAD 166  172 175 151 160 824
10 KOŹMIN WLKP. os. nr 3
200
169 200 174 743
11 WALERIANÓW 157  – 154 185 195 691
12 NOWA OBRA
169  – 148 195 174 686
13 KOŹMIN WLKP. os. nr 1
190  – 154 180 524
14 GAŁĄZKI  – 185 173,5 148 506,5
15 BORZĘCICE 163  – 170,5 160 493,5
16 JÓZEFÓW  – 172 163 335
17 WROTKÓW 175  – 151 326
18 SKAŁÓW  – 180 180
19 GÓRECZKI  – 169 169
20 BIAŁY DWÓR  – 166 166
21 GOŚCIEJEW  – 160 160