TABELA

Współzawodnictwo Sportowe MiG Koźmin Wlkp

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. 2017 r

MIEJSCE SOŁECTWO /OSIEDLE TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ZIMOWA SPARTAKIADA LETNIA SPARTAKIADA I TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
SUMA PUNKTÓW
1 STARA OBRA 44 47 91
2 MOKRONOS 43 44 87
3 JÓZEFÓW 35 50 85
4 KOŹMIN WLKP. os. nr 3 39 45 84
5 WAŁKÓW 42 40 82
6 STANIEW 38 43 81
7 POGORZAŁKI WIELKIE 41 38 79
8 BIAŁY DWÓR 35 42 77
9 BORZĘCICZKI 35 39 74
10 ORLA 36 37 73
11 CZARNY SAD 35 36 71
12 WROTKÓW 50 50
13 KOŹMIN WLKP. os. nr 1 47 47
14 WYRĘBIN 45 45
15 GAŁĄZKI 41 41
16 WALERIANÓW 40 40
17 NOWA OBRA 37 37