LIGA ORLIK 2015

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. serdecznie zaprasza do udziału w Koźmińskiej Lidze „ORLIK 2015”.
Szczegóły w poniższym regulaminie.

Uwaga! Ilość drużyn ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ZMIANY W REGULAMINIE

 

Regulamin
Koźmińskiej Ligi „ORLIK 2015”

1.Cel:
– piłka nożna jako forma aktywnego wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny ligi oraz zawodników
– rozgrywki ligi jako forma rywalizacji sportowej
2.Termin i miejsce:
– zawody będą rozgrywane na boisku Orlik w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska wg. terminarza rozgrywek ustalonego przez organizatora
3.Uczestnictwo, zgłoszenia drużyn:
– drużyna może składać się max z 20 zawodników
– na boisku jednocześnie występuje 6 zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz), drużyny występują w jednolitych strojach i obuwiu bez korków,
– zawodnik może reprezentować barwy jednej drużyny w sezonie,
– zgłoszenia drużyn należy dokonać na druku (zał. nr 1) z podaniem imiennej listy zawodników
– wpisowe do rozgrywek wynosi 700 zł. (drużyny z terenu MiG Koźmin Wlkp.) oraz 800zł dla drużyn z innych gmin. W ramach wpisowego zostanie również przeprowadzony turniej na zakończenie ligi. Udział w turnieju obowiązkowy dla wszystkich drużyn z ligi, w przypadku rezygnacji z turnieju drużyna traci 5 pkt. z tabeli ligi „ORLIK 2015”.
– w rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek OZPN, WZPN, PZPN (runda wiosna 2015r),
– w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1999 r. i starsi; dodatkowo zawodnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia do zgłoszenia drużyny dołączają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w rozgrywkach
– zgłoszenia należy dokonać do 24.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim
4.System rozgrywek:
– zawody będą rozgrywane systemem ligowym tzn. „każdy z każdym”, mecz + rewanż, zgodnie z terminarzem, oraz przepisami PZPN
– czas gry zostanie ustalony podczas spotkania organizacyjnego kierowników drużyn
– rzut wolny po faulu oraz po zagraniu ręką jest rzutem wolnym bezpośrednim
– rzut z autu jest wykonywany nogą z ziemi z linii autowej
– piłkarze drużyny przeciwnej przy rozpoczęciu lub wznowieniu gry muszą zachować odległość min. 5m
– bramkarz wprowadza piłkę do gry z dowolnego punktu pola karnego z rzutu bramkowego
– punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, porażka 0 pkt,
– w rozgrywkach kolejność zespołów ustala się wg liczby zdobytych punktów, w dalszej kolejności bezpośrednie mecze, różnica bramek, liczba strzelonych bramek
– W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółte kartki) i wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziów prowadzących zawody.
– Wszystkie sprawy związane z karami i wykluczeniami będą rozpatrywane przez Organizatora.
– Wystawienie do gry zawodnika, który powinien pauzować za otrzymanie kary indywidualnej spowoduje zweryfikowanie wyniku spotkania jako walkower 0:5. W przypadku uzyskania wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny przeciwnej.
– Wykluczenie z gry (czerwona kartka) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do 5 minutowego osłabienia drużyny (po stracie bramki do gry może wejść inny zawodnik).
– Zawodnik ukarany wykluczeniem jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny (nie dotyczy wykluczenia za dwie żółte kartki).
– Zawodnik wykluczony z gry musi udać się do szatni bezpośrednio po otrzymaniu kary.
– po wykluczeniu z gry – dyskwalifikacja minimum 1 mecz,
– zmiany hokejowe: zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy jego partner z zespołu opuści plac gry przy lini środkowej
– gra bez spalonego
– rzut karny z odległości 9 metrów od bramki
5.Nagrody:

– za zajęcie miejsc I – III puchary, medale i dyplomy. W ramach posiadanych środków organizator może przyznać dodatkowe nagrody.
– wszystkie drużyny zostaną nagrodzone voucherami na zakup sprzętu sportowego ZINA
(I miejsce – 800zł., II miejsce – 600 zł., III miejsce 500 zł., IV – V miejsce po 300zł., od VI miejsca i pozostałe – piłki nożne. , najlepszy zawodnik – 100 zł, najlepszy bramkarz – 100 zł, król strzelców – 100 zł)
6.Organizator:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– Gmina Koźmin Wielkopolski
7.Postanowienia końcowe:
– uczestnicy rozgrywek są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play, a w szczególności do poszanowania zdrowia i godności innych uczestników ligi – wpisanie osoby na listę jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody (bez zobowiązań i kompensaty) na publikację , pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach
– prawo interpretacji niniejszego regulaminu, wnoszenia zmian czy poprawek przysługuje tylko
i wyłącznie organizatorowi rozgrywek
– organizator nie ubezpiecza dodatkowo imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, kontuzje itp.

LISTA ZGŁOSZENIOWA