KOŹMIŃSKA LIGA ORLIK 2017

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. serdecznie zaprasza
do udziału w Koźmińskiej Lidze „ORLIK 2017”.
Szczegóły w poniższym regulaminie.
Uwaga! Ilość drużyn ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin
Koźmińskiej Ligi „ORLIK 2017”

1.Cel:
– piłka nożna jako forma aktywnego wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny ligi oraz zawodników
– rozgrywki ligi jako forma rywalizacji sportowej
2.Termin i miejsce:
– zawody będą rozgrywane na boisku Orlik w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21 wg. terminarza rozgrywek ustalonego przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów rozgrywania spotkań. Drużyny nie mają możliwości dokonywania zmian terminów i godzin rozgrywania meczów.
3.Uczestnictwo, zgłoszenia drużyn:
– drużyna może składać się max z 20 zawodników
drużyny nie mogą dokonywać zmian (zgłaszać nowych zawodników) w trakcie rozgrywek.
– na boisku jednocześnie występuje 6 zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz), drużyny występują w jednolitych strojach i obuwiu sportowym – zakaz gry w obuwiu z korkami.
– zawodnik może reprezentować barwy jednej drużyny w sezonie,
– zgłoszenia drużyn należy dokonać na druku (zał. nr 1 – imienna lista zawodników)
– wpisowe do rozgrywek wynosi
500 zł. (drużyny z terenu MiG Koźmin Wlkp.) oraz 700zł
dla drużyn z innych gmin. W ramach wpisowego zostanie również przeprowadzony turniej na zakończenie ligi. Udział w turnieju obowiązkowy dla wszystkich drużyn z ligi, w przypadku rezygnacji z turnieju drużyna traci 5 pkt. z tabeli ligi „ORLIK 2017”.
– w rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek OZPN, WZPN, PZPN w sezonie 2016/2017
– w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy
urodzeni w 2001 r i starsi; dodatkowo zawodnicy którzy nie ukończyli 18 roku życia do zgłoszenia drużyny dołączają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w rozgrywkach,
– zgłoszenia należy dokonać do 07.04.2017r w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– warunkiem przyjęcia drużyny do rozgrywek jest wpłata wpisowego oraz zwrot uzupełnionej listy zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2017r. Ilość drużyn ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

4.System rozgrywek:
– zawody będą rozgrywane systemem ligowym tzn. „każdy z każdym”, zgodnie z terminarzem, oraz przepisami PZPN
– czas gry zostanie ustalony podczas spotkania organizacyjnego kierowników drużyn
– rzut wolny po faulu oraz po zagraniu ręką jest rzutem wolnym bezpośrednim
– rzut z autu jest wykonywany nogą z ziemi z linii autowej
– piłkarze drużyny przeciwnej przy rozpoczęciu lub wznowieniu gry muszą zachować odległość min. 5m
– bramkarz wprowadza piłkę do gry z dowolnego punktu pola karnego z rzutu bramkowego
– punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, porażka 0 pkt,
– w rozgrywkach kolejność zespołów ustala się wg liczby zdobytych punktów, w dalszej kolejności bezpośrednie mecze, różnica bramek, liczba strzelonych bramek
– W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci:
* napomnień (żółte kartki) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do kary minutowej dla zawodnika (po stracie bramki do gry może wejść inny zawodnik) – długość kary 3 minuty.
* wykluczeń (czerwona kartka) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do kary minutowej – długość kary 6 minut. Przez ten czas drużyna nie może uzupełnić składu, gra w osłabieniu nawet w przypadku straty bramki. Po upływie kary (6 minut) drużyna uzupełnia skład innym zawodnikiem. Zawodnik ukarany wykluczeniem jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny (nie dotyczy wykluczenia za dwie żółte kartki). Zawodnik wykluczony z gry musi udać się do szatni bezpośrednio po otrzymaniu kary.
* wykluczenie za dwie żółte kartki – w przypadku napomnienia tego samego zawodnika drugą żółtą kartką (w konsekwencji czerwona kartka) drużyna gra w osłabieniu przez 3 minuty, po stracie bramki do gry może wejść inny zawodnik. Zawodnik ukarany wykluczeniem za dwie żółte kartki musi udać się do szatni bezpośrednio po otrzymaniu kary, zawodnik ten może zagrać w kolejnym spotkaniu swojej drużyny.
Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziów prowadzących zawody.
– Wszystkie sprawy związane z karami i wykluczeniami będą rozpatrywane przez Organizatora.
– Wystawienie do gry zawodnika, który powinien pauzować za otrzymanie kary indywidualnej spowoduje zweryfikowanie wyniku spotkania jako walkower 0:10. W przypadku uzyskania wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny przeciwnej.
– Wymiary kar:
po 4 żółtych kartkach – dyskwalifikacja 1 mecz,
po 7 żółtych kartkach – dyskwalifikacja 2 mecze,
po 9 żółtych kartkach – dyskwalifikacja 4 mecze,
po wykluczeniu z gry – dyskwalifikacja minimum 1 mecz,
po 2 wykluczeniach – dyskwalifikacja minimum 2 mecze.
– Wszystkie sprawy związane z karami i wykluczeniami będą rozpatrywane przez Organizatora.
– Wystawienie do gry zawodnika, który powinien pauzować za otrzymanie kary indywidualnej spowoduje zweryfikowanie wyniku spotkania jako walkower 0:5. W przypadku uzyskania wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny przeciwnej.
– zmiany hokejowe: zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy jego partner z zespołu opuści plac gry przy linii środkowej
– gra bez spalonego
– rzut karny z odległości 9 metrów od bramki
5.Nagrody:
– wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary. W ramach posiadanych środków organizator może przyznać dodatkowe nagrody.
– wyróżnienia dla: najlepszego zawodnika, bramkarza, króla strzelców oraz nagroda „Drużyna Fair Play”
6.Organizator:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– Gmina Koźmin Wielkopolski
7.Postanowienia końcowe:

– uczestnicy rozgrywek są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play, a w szczególności do poszanowania zdrowia i godności innych uczestników ligi
– wpisanie osoby na listę jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody (bez zobowiązań i kompensaty) na publikację , pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 o ochronie danych osobowych.
– prawo interpretacji niniejszego regulaminu, wnoszenia zmian czy poprawek przysługuje tylko
i wyłącznie organizatorowi rozgrywek
– organizator nie ubezpiecza dodatkowo imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, kontuzje itp.

plakat orlik