KOŹMIN CUP’ 2019

FACE KOŹMIN CUP 2019

Regulamin
VI Otwartego Turnieju Piłki Nożnej
Koźmin Cup ‚2019
Koźmin Wielkopolski, 10 sierpnia 2019

I. CEL:
– propagowanie aktywnego trybu życia
– piłka nożna jako aktywna forma spędzania wolnego czasu
– wyłonienie najlepszej drużyny

II. TERMIN I MIEJSCE:
– zawody zostaną przeprowadzone w dniu 10 sierpnia 2019r o godzinie 11:00 na Kompleksie Sportowym w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21 (szczegółowy program rozgrywek zostanie opracowany w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)

III. ORGANIZATOR:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.
– Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
– grupowy; w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,
– zawody zostaną rozegrane na dwóch boiskach: trawiaste i ze sztuczną nawierzchnią

V. UCZESTNICTWO:
– turniej organizowany jest dla zawodników urodzonych w 2003 i starszych
– zawodnicy niepełnoletni muszą do zgłoszenia dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w rozgrywkach
drużyna składa się max z 10 zawodników (5 + bramkarz + 4 rezerwowych)
– każdy zawodnik powinien posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej i udziału w turnieju
– warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny oraz wpłata wpisowego w wysokości 150 zł
* zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, skład imienny z wyszczególnieniem kapitana, nr tel. i adresem e-mail
* wpisowe należy wpłacić GOTÓWKĄ w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp., ul. Floriańska 21
* ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 31.07.2019 TEL. KONTAKTOWY: 62/7210917

VI. NAGRODY
– każdy uczestnik turnieju zostanie nagrodzony pamiątkowym medalem
Nagrody drużynowe:
– drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, natomiast drużyny z pierwszym trzech miejsc zostaną uhonorowane medalami.
Nagrody indywidualne:
– Najlepszy bramkarz – statuetka,
– Najlepszy zawodnik – statuetka,

VIII. UWAGI KOŃCOWE:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– udział w turnieju jest jednocześnie potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody (bez dodatkowego oświadczenia) do wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku w materiałach dotyczących niniejszej imprezy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i szkody wynikłe podczas turnieju
– w ramach wpisowego Organizator zapewnia napoje i posiłek

Zapraszamy do udziału