Kalendarz Imprez 2021

Kalendarz imprez na rok 2021
(Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian w kalendarzu imprez, kalendarz będzie uzupełniany na bieżąco)