Kalendarz Imprez 2022

Kalendarz imprez na rok 2022
(Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian w kalendarzu imprez, kalendarz będzie uzupełniany na bieżąco)