INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA OBÓZ DO ŻERKOWA

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA OBÓZ DO ŻERKOWA

Obóz Sportowy Szkółka Piłkarska GOS Koźmin Wlkp.
21 – 25.08.2017

– INFORMACJE –

 1. Data wyjazdu: 21.08.2017, godz. 9:45 – boisko ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp.

 2. Data powrotu: 25.08.2017, godz. ok. 16:00 – boisko ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp.

 3. ZAWODNIK ZABIERA NA WYJAZD:
  legitymację szkolną oraz ważny dokument tożsamości

  – sprzęt sportowy: dres, torba, strój treningowy, getry, buty do gry, ochraniacze
  – ręcznik kąpielowy i środki higieny osobistej,
  – ręcznik, kąpielówki oraz klapki na basen,
  – odzież i obuwie przeciwdeszczowe,
  – świeżą odzież na każdy dzień,

 4. ZAWODNICY PODCZAS OBOZU MAJĄ OBOWIĄZEK:
  – przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa

  – przestrzegać zasad bezpieczeństwa

  – trzymać się blisko grupy i opiekunów

  – szanować cudzą i osobistą własność

  – dbać o dobre imię sportowca i być zdyscyplinowanym

  – szanować pomieszczenia, urządzenia obiektu, sprzęt sportowy oraz inne mienie społeczne

  – utrzymywać higienę osobistą, dbać o czystość i porządek

 5. W CZASIE OBOZU KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:
  spożywania alkoholu,
  – zażywania środków odurzających
  – palenia papierosów
  – wulgarnego, aroganckiego i niewłaściwego zachowania się
  w stosunku do trenerów i uczestników turnieju – samowolnego wychodzenia poza teren obozu
  – samowolnego oddalania się od grupy
  – nieumyślnego niszczenia urządzeń, sprzętu i mienia społecznego

  Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad skutkować będzie usunięciem zawodnika z obozu. Zawodnika bezzwłocznie odbierają rodzice, którzy pokrywają koszty ewentualnych zniszczeń.
  W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zawodnik zostanie usunięty ze Szkółki Piłkarskiej GOS.

 6. Zawodnik ma obowiązek zgłaszać trenerowi wszelkie niedyspozycje. (np. złe samopoczucie)

 7. ZAKWATEROWANIE
  Ośrodek Kultury i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum Kultury”
  ul. Jarocińska 35, 63-210 ŻERKÓW