GMINNY TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

szszaaa11

MIEJSCE

  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
    Zamkowa 2 aKRYTERIA WIEKOWE I ZASADY ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW
  • W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu MiG Koźmin Wlkp.
  • Zgłoszenia od godziny 9:30 w dniu imprezy
  • Turniej rozgrywany będzie w kategorii „open”, „szkól podstawowych”, oraz kategorii „dziewcząt”

    Organizatorzy:

  • SP 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich
  • Biblioteka Publiczna MiG Koźmin Wlkp.
  • Gminny Ośrodek Sportu