AMATORSKIE MISTRZOSTWA KOŹMINA WLKP. W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W IX AMATORSKICH MISTRZOSTWACH KOŹMINA WLKP.
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
3.02.2018

– REGULAMIN –

I. Cel:
– popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku MiG Koźmin Wlkp.
– halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
– wyłonienie mistrza w halowej piłce nożnej

II. Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dn. 3.02.2018 (szczegółowy godzinowy program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn), w sali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka

III. Uczestnictwo:
w zawodach mogą uczestniczyć:
* zawodnicy urodzeni w roczniku 2002 i starsi
* zawodnicy niezrzeszeni w klubach OZPN, WZPN, PZPN na sezon 2017/2018. W przypadku udziału zawodnika zrzeszonego bezwzględna dyskwalifikacja danej drużyny!
* w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
* drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników (5 grających + 5 rezerwowych)
* drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowych o jasnym spodzie, zakaz gry
w śniegówkach.
* warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny w terminie do 26 stycznia 2018
w GOS-ie tel. 62 7210917 oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 100zł. od drużyny. Wpisowe należy wpłacić w GOS w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21
* w ramach wpisowego organizator zapewnia napoje chłodzące
* o przyjęciu do rozgrywek decyduje dopełnienie formalności: wpłata wpisowego i zwrot uzupełnionej listy zgłoszeniowej w terminie do 26.01.2018

IV. System rozgrywek:
– grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

V. Organizatorzy:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim

VII. Nagrody:
– za zajęcie miejsc I – III zostaną przyznane puchary, medale
– organizator może przyznać dodatkowe nagrody

VIII. Uwagi końcowe:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie
– wpisanie zawodnika na listę zgłoszeniową jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody (bez zobowiązań i kompensaty) na publikację , pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach

Zapraszamy do udziału !

LISTA ZGŁOSZENIOWA