GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIW WIELKOPOLSKIM ZAPRASZA NA