ZAMKNIĘTE MISTRZOSTWA KOŹMINA WLKP. W TENISIE STOŁOWYM

4.02.2023

REGULAMIN
ZAMKNIĘTYCH MISTRZOSTW KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
4.02.2023


1. Cel imprezy:
– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
– podniesienie umiejętności zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu
– wyłonienie mistrzów w poszczególnych grupach wiekowych
2. Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dniu 4.02.2023 r (sobota), w sala gimnastyczna ul. Poznańska w Koźminie Wielkopolskim. godz. 10:00
– zapisy w dniu zawodów od godz. 9:15 – 9:45
3. Organizatorzy:
– Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
4. Uczestnicy zawodów:
– w zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy bez względu na przynależność klubową i bez względu na udział w rozgrywkach OZTS i PZTS
– prawo startu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski
– zawodnicy winni zgłosić swój udział w dniu zawodów i okazać dowód tożsamości (legitymację lub dowód osobisty).
– uczestnicy turnieju we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem i diet
5. Podział na kategorie:
kat. K1 – dziewczęta – rocznik 2014 i młodsze
kat. K2 – dziewczęta – rocznik 2011 – 2013
kat. K3 – dziewczęta – rocznik 2008 – 2010
kat. K4 – seniorki – rocznik 2007 i starsze

kat. M1 – chłopcy – rocznik 2014 i młodsi
kat. M2 – chłopcy – rocznik 2011 – 2013
kat. M3 – chłopcy – rocznik 2008 – 2010
kat. M4 – juniorzy – rocznik 2003 – 2007
kat. M5 – seniorzy – rocznik 1978 – 2002
kat. M6 – oldboye – rocznik 1964 – 1977
kat. M7 – weterani-rocznik 1963 i starsi

6. Nagrody:
– za zajęcie miejsc I – III przewidywane są medale
7. Uwagi końcowe:
– system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach
– mecze rozgrywane do 2 wygranych setów do 11 punktów
– zawodników obowiązuje sprzęt, strój sportowy, buty z jasnym spodem
– turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZTS
– wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
– we wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione bez opieki oraz ewentualne kontuzje
– każdy uczestnik zawodów – wpisując się na listę startową wyraża zgodę (bez dodatkowego oświadczenia) na wykorzystanie wizerunku oraz imienia i nazwiska w komunikacie imprezy oraz stronie internetowej GOS