Otwarte Mistrzostwa
Koźmina Wielkopolskiego
w Tenisie Stołowym
III Memoriał im. Ryszarda Kamińskiego
28.03.2020r – hala ul. Strzelecka

– w zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy bez względu na przynależność klubową i bez względu na udział w rozgrywkach OZTS i PZTS
zapisy w dniu zawodów w godz. 8:30 do 8.45

Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
kat. I – dziewczęta rocznik 2010 i młodsze
kat. II – chłopcy rocznik 2010 i młodsi
kat. III – dziewczęta rocznik 2007 – 2009
kat. IV – chłopcy rocznik 2007 – 2009
kat. V – dziewczęta rocznik 2004 – 2006
kat. VI – chłopcy rocznik 2004 – 2006
Mężczyźni:
kat. VII – rocznik 2000 – 2003
kat. VIII – rocznik 1989 – 1999
kat. IX – rocznik 1977 – 1988
kat. X – rocznik 1960 – 1976
kat. XI – weterani – rocznik 1959 i starsi
Kobiety:
kat. XII – rocznik 2000 – 2003
kat. XIII – rocznik 1999 i starsze
SAMORZĄDOWCY – w kategorii mogą startować burmistrzowie, wójtowie, radni, – osoby zgłoszone w tej kategorii nie mogą startować w innych kategoriach,

REGULAMIN