ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W TURNIEJU MIKOŁAJKOWYM
25 LISTOPADA 2017

OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

MIKOŁAJKOWY 2017

Regulamin
VII Otwartego Mikołajkowego Turnieju
w halowej piłce nożnej
Koźmin Wlkp., 25 listopada 2017r

I.Cel:
– popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku MiG Koźmin Wlkp.
– halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny

II.Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dn. 25 listopada 2017r godz. 9:00 (szczegółowy godzinowy program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn), w sali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka

III.Uczestnictwo:
– w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
– w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2002 r i starsi- drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników (5 grających + 5 rezerwowych)
– drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowych o jasnym spodzie ZAKAZ GRY W ŚNIEGÓWKACH !!!
– warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny wraz z podaniem imiennej listy zawodników w terminie do 17 listopada 2017 r w GOS-ie
tel. 62 7210917 oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 100 zł. od drużyny. Wpisowe należy wpłacić w GOS w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21;
w terminie do 17.11.2017r
W ramach wpisowego organizator zapewnia napoje chłodzące.

IV.System rozgrywek:
– grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

V.Organizatorzy:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
VI. Nagrody :
– za zajęcie miejsc I – III zostaną przyznane puchary
– organizator może przyznać dodatkowe nagrody

VII. Uwagi końcowe:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie
– organizator nie odpowiada za ewentualne szkody oraz kontuzje zawodników

 

LISTA ZGŁOSZENIOWA