PAKIETY STARTOWE JUŻ
NA WAS CZEKAJĄ !

Pakiety można odbierać
w piątek, 6.10.2017 w godz. 8:00 – 18:00
w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu
w Koźminie Wlkp., ul. Floriańska 21
oraz
w dniu zawodów, 7.10.2017 w godz. 10:00 – 11:30
w sekretariacie Biegu Głównego

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBIORU PAKIETU PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ

OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PAKIETU POWINNA POSIADAĆ:
– upoważnienie wg załącznika
załącznik – upoważnienie do odbioru pakietu
– kserokopię dowodu osobistego osoby startującej
– własny dowód osobisty