Zakończył się bezpłatny kurs nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. Zajęcia odbywały się w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2017. Program zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Głównym celem projektu: było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Pleszewie, uczestniczyło w nich 198 uczniów naszej gminy. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Organizatorem projektu był Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach nieodpłatnie. Program został dofinansowany z budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.