41 BIEG MAĆKA – BIEGI SZKOLNE

Biegi odbędą się w dniu 7 października 2017r. w Koźminie Wielkopolskim.

Początek zawodów o godz. 10:00.

Start i meta – Stadion miejski, ul. Floriańska 21, Koźmin Wlkp.

REGULAMIN 41 BIEGU MAĆKA

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form wypoczynku.
2. Upowszechnienie rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży

II. Termin i miejsce:
Biegi odbędą się w dniu 7 października 2017r. w Koźminie Wielkopolskim. Początek zawodów o godzinie 1000. Start i meta- Kompleks Sportowy, Koźmin Wlkp. ul. Floriańska 21

III. Trasa:
BIEGI PRZEŁAJOWE – DZIECI PRZEDSZKOLNE
150 m – dziewczęta i chłopcy rocznik 2014
150 m – dziewczęta i chłopcy rocznik 2013
150 m – dziewczęta i chłopcy rocznik 2012
150 m – dziewczęta i chłopcy rocznik 2011

BIEGI PRZEŁAJOWE DZIECI KLAS I-III
300 m – dziewczęta/chłopcy klas I rocznik 2010
300 m – dziewczęta/chłopcy klas II rocznik 2009/2010
300 m – dziewczęta/chłopcy klas III rocznik 2008/2009

BIEGI ULICZNE
900m – dziewczęta rocznik 2007
900m – chłopcy rocznik 2007
900m – dziewczęta rocznik 2006
900m – chłopcy rocznik 2006
900m – dziewczęta rocznik 2005
900m – chłopcy rocznik 2005
900m – dziewczęta rocznik 2004
900m – dziewczęta rocznik 2003
900m – dziewczęta rocznik 2002
900m – dziewczęta rocznik 2000/2001
900m – dziewczęta rocznik 1998/1999
1500m – chłopcy rocznik 2004
1500m – chłopcy rocznik 2003
1500m – chłopcy rocznik 2002
1500m – chłopcy rocznik 2000/2001
1500m – chłopcy rocznik 1998/1999

V. Uczestnictwo
W przypadku zgłoszeń młodzieży szkolnej rodzic lub trener muszą oprócz listy zgłoszeniowej przedstawić pisemne oświadczenie – zał. nr 2 do Regulaminu.

VI. Zgłoszenia
ZGŁOSZENIA ZBIOROWE PRZYJMUJE:
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 7210917 e-mail: gos@kozminwlkp.pl

VII. Nagrody:
W rocznikach 1998-2014 chłopców i dziewcząt

  • Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowym medalem
  • Nagrody rzeczowe, puchary, medale, dyplomy za I-III miejsca
  • Nagrody rzeczowe, puchary, medale, dyplomy dla najlepszego zawodnika/ zawodniczki
    z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

MINUTOWY PROGRAM 41 BIEGU MAĆKA

BIEGI ULICZNE

Godzina startu

dystans

uczestnicy

10:10

900 m

Dziewczęta rocznik 2007

10:17

900 m

Chłopcy rocznik 2007

10:25

900 m

Dziewczęta rocznik 2006

10:32

900 m

Chłopcy rocznik 2006

10:40

900 m

Dziewczęta rocznik 2005

10:47

900 m

Chłopcy rocznik 2005

10:55

900 m

Dziewczęta rocznik 2004

11:03

900 m

Dziewczęta rocznik 2003

11:10

900 m

Dziewczęta rocznik 2002

11:17

900 m

Dziewczęta rocznik 2000-2001

11:25

900 m

Dziewczęta rocznik 1998 – 1999

11:35

1500 m

Chłopcy rocznik 2004

11:45

1500 m

Chłopcy rocznik 2003

11:55

1500 m

Chłopcy rocznik 2002

12:05

1500 m

Chłopcy rocznik 2000 – 2001

12:15

1500 m

Chłopcy rocznik 1998 – 1999

BIEGI PRZEŁAJOWE

Godzina startu

dystans

uczestnicy

10:30

150 m

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2014

10:35

150 m

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2013

10:40

150 m

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2012

10:45

150 m

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2011

10:50

300 m

Dziewczęta rocznik 2010

10:55

300 m

Chłopcy rocznik 2010

11:00

300 m

Dziewczęta rocznik 2009

11:05

300 m

Chłopcy rocznik 2009

11:10

300 m

Dziewczęta rocznik 2008

11:15

300 m

Chłopcy rocznik 2008


zał. 2 – zaświadczenie o braku przeciwskazań